Vrijeme s interneta


Zatreba li vam vrijeme u vašem projektu a nemate RTC modul možete ga saznati i na internetu.

Zatreba li vam vrijeme u vašem projektu a nemate RTC modul možete ga saznati i na internetu

Ovaj primjer je realiziran korištenjem mikrokontrolera NodeMCU baziranog oko ESP8266 čipa.

#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
#include <Wire.h> 
int sat,minuta,sekunda,sat_off,minuta_off,sekunda_off;
unsigned long pocetak_sat_web,sek_od_web_sync;
int last = millis();
unsigned long pocetak_web,razlika_web;
String rijec,primljeno;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Spajanje na WiFi");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFiMulti.addAP("MojaWiFi", "12345678");//ovdje dodajte parametre svoje wifi mreže
 WiFiMulti.addAP("TvojaWiFi", "11112222");
 delay(1000);
 web(); // dohvaćanje vremena s web-a
 pocetak_web=millis();
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.print("Vrijeme"); 
 }

void loop(void)
{ 
razlika_web=millis()-pocetak_web;
if (millis() - last >= 1000) { //osvježavanje svakih 1 sec
   last = millis();
   int sek_sa_web=sat*60*60+minuta*60+sekunda;
   sek_od_web_sync=int((millis()-pocetak_sat_web)/960);
   int sek_offline=sek_sa_web+sek_od_web_sync;
   sat_off=int(sek_offline /3600);
   int ostatak_sek_za_proracun = sek_offline-sat_off*3600;
   minuta_off=int(ostatak_sek_za_proracun/60);
   ostatak_sek_za_proracun = ostatak_sek_za_proracun-(minuta_off*60);
   sekunda_off=ostatak_sek_za_proracun;
   Serial.print(sat_off);
   Serial.print(":");
   Serial.print(minuta_off);
   Serial.print(":");
   Serial.println(sekunda_off); 
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(sat_off);
   lcd.print(":");
   lcd.print(minuta_off); 
   lcd.print(":");
   if (sekunda_off<10){
     lcd.print("0");
     lcd.print(sekunda_off); 
     }  
   else
     {
     lcd.print(sekunda_off); 
     }      
   }   

 if (razlika_web>600000){ //osvježavanje vremena s web-a
  web();       // nakon 10 minuta
   pocetak_web=millis();
   }
}

void web (){
 Serial.println("Web dohvat vremena"); 
 if ( (WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
  String url = "http://tehnooz.hr/vrijeme.php";  
  Serial.println(url);
  if (http.begin(client,url )) { 
  int httpCode = http.GET(); 
  if (httpCode > 0) {
   if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
     String primljeno = http.getString();
     rijec=primljeno.substring(primljeno.indexOf("sat")+6,primljeno.indexOf("minuta")-3);
     sat=rijec.toInt();
      rijec=primljeno.substring(primljeno.indexOf("minuta")+9,primljeno.indexOf("sekunda")-3);
     minuta=rijec.toInt();
     rijec=primljeno.substring(primljeno.indexOf("sekunda")+10,primljeno.indexOf("end")-3);
     sekunda=rijec.toInt();
     pocetak_sat_web=millis();
     Serial.println("WEB REFRESH OK");
     }
   primljeno=""; 
   Serial.println();  
   }
  } else {
    Serial.print("Greška u prijemu");
   }
   http.end();
  } else {
  Serial.printf("Nemoguće spajanje na WEB");
  }
 }

Kako bi uspješno koristili LCD display koji je spojen preko I2C sučelja morate koristiti sljedeću biblioteku.