Vodiči


kako bi naš strujni krug bio kompletan moramo odabrati dobre spojne vodove po kojima će teći struja

Za spajanje različitih komponenata na eksperimentalnoj pločici koristimo žice različitih duljina, boja i različitih priključnih pinova.

Da bi naši projekti bili što uredniji moramo paziti da vodovi budu što kraći tj. da ne budu predugački.

ada govorimo o boji same žice moramo reći da će struja u stvarnosti teći po žici bilo koje boje ali prilikom spajanja ipak pazimo da za strujni izvor (plus pol) koristimo crvenu žicu a za negativni pol (minus) crnu žicu. Korištenje ostalih boja ovisi o projektu na kojem radimo, recimo da ćemo sve prekidače koji postoje u projektu spajati smeđom bojom a ave LED diode (lampice) žutom bojom kako bi naš sklop bio što uredniji.

Kad govorimo o vrsti priključnih pinova oni mogu biti muški (umeću se u elektroničke komponente ili eksperimentalnu pločicu) i ženski ( u njih se umeću druge komponente). Kako svaki vodič ima dva kraja postoje tri vrste, muško-muški vodič, muško-ženski vodič i žensko-ženski vodič.