RFID modul


Otključavanje vrata bez ključa, identifikacija zaposlenih, praćenje robe na skladištu, prenošenje parametara za različite uređaje i slične radnje moguće su korištenjem RFID modula.

Takav čitač se sastoji od malenog predajnika koji emitira radio valove koji će pobuditi karticu i ona će poslati neke zapisane podatke. Prijemnik će takve podatke pročitati i  pokrenuti neku akciju u sustavu.

U ovom projektu izradit ćemo bravu koja će otključati/zaključati vrata pomoću RFID kartice.

Kako bi mogli koristiti RFID čitač mogamo ga pravilno spojiti na Arduino UNO.

int brojac;
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN     9      // pin na kojeg je spojen RST
#define SS_PIN     10     // pin na kojeg je spojen SDA
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // pokretanje MFRC522 

String citaj_rfid;
String kljuc="a49e2096";  

void setup() {
  Serial.begin(9600);     // pokretanje serijske komunikacije
  SPI.begin();        // pokretanje SPI sabirnice
  mfrc522.PCD_Init();     // inicijalizacija MFRC522 kartice
  pinMode(7,OUTPUT);     // izlazni pin za LED-icu
  
}

/*
 * pomoćna funkcija koja pretvara HEX vrijednosti 
 */
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
  citaj_rfid="";
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    citaj_rfid=citaj_rfid + String(buffer[i], HEX);
  }
}
void loop() {

   // trazi novu karticu
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;

  // odabire i cita karticu
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;

  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
  Serial.println(citaj_rfid);

  if (citaj_rfid==kljuc){
   delay(1000);
   brojac=brojac+1;
   if(brojac==1){
     digitalWrite(7,HIGH); 
     }
   if(brojac==2){
     digitalWrite(7,LOW);
     brojac=0;
     }
   }
}