Potenciometar


Potenciometar je komponenta koju ćemo najlakše objasniti ako kažemo da je ona promjenjivi otpornik (korisnik joj okretanjem ručice može izmjeniti otpor od 0kΩ do maksimalne vrijednosti npr: 10kΩ.)

Najčešća primjena potenciometra je za kontrolu intenziteta zvuka, svjetlosti, upravljanje položaja robota, robotskih ruka i mnoštvo drugih namjena.