OLED display SSD1306


Ako ste poželjeli svom projektu dodati mogućnost prikaza teksta i rezultata ali i poneki crtež, grafiku onda je ovaj  OLED SSD1306 display dijagonale 0,96 inča pravi izbor. 

Prednost ovog displaya osim navedenog je i jednostavnost prilikom spajanja. Kao i mnogi drugi uređaji spajamo ga  preko I2C sučelja koje koristi 4 komunikacijska voda: SDA, SCL, 5V i GND.

Nakon što smo spojili naš OLED display potrebno je pronaći  i po potrebi instalirati pravilnu biblioteku (library) pod nazivom “Adafruit SSD1306”.  Nakon instalacije u primjerima će se pojaviti programi preko kojih možete naučiti koristiti ovaj display a ovaj naš slijedeći primjer će vas podučiti najosnovnijem, tj. kako na display-u prikazati neki tekst.

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display1(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {
Serial.begin(9600);

if(!display1.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F(“Greška inicijalizacije”));
for(;;);
}
}

void loop() {
display1.clearDisplay();
display1.setTextSize(1);
display1.setTextColor(WHITE);
display1.setCursor(30, 25);
display1.println(“Proteklo”);
display1.setCursor(70, 40);
display1.println(“vrijeme”);
int sec = int(millis()/1000);
display1.setCursor(100, 5);
display1.println(sec);
display1.display();
delay(1000);
}