Mikrokontroleri


uređaji koji mogu upravljati (kontrolirati) komponentama umjesto čovjeka

Mikrokontroler je elektronički uređaj koji, slično kao i računalo, ima zadaću da zamjeni čovjeka u kontroli dijela proizvodnog procesa.

Iz svakodnevne prakse pri uporabi računala opće namijene tip PC već je poznato da je standardni ulaz tipkovnica i miš, dok je standardni izlaz monitor ili pisač. Teško je definirati što će biti standardni ulaz i izlaz mikrokontroleru. Razlog tome je što su mikrokontroleri uglavnom dizajnirani za specifične zadaće vrlo raznolike od slučaja do slučaja. Primjera ima mnogo, od jednostavne regulacije osvijetljena, alarmnih sustav, pa dao upravljanja robotima u industrijskim pogonima.

Ulazi  u mikrokontroler mogu biti analogne i digitalne prirode i u suštini podatke će isporučivati nekakav osjetnik (senzor).

Izlazi iz mikrokontrolera također mogu biti analogne i digitalne prirode. Analogni izlazi, bilo naponski ili strujni, mogu se elektromehaničkim sklopovima pretvoriti u neku korisnu radnju kao promjena položaja nekog predmeta, povećanje brzine vrtnje motora i slično. Najjednostavniji primjer je lampica upozorenja koja upozorava čovjeka na promjenu ili neispravnost.

Danas su nam mikrokontroleri sve dostupniji pa tako možemo birati između različitih modela koji će nam najbolje odgovarati u datom trenutku.