LED matrica 8×8 MAX7219


iskoristimo 64 led diode za prikazivanje slika ili teksta

Kako bi mogli koristiti ovaj display moramo instalirati biblioteku koja se nalazi na ovom linku.

Spajanje matrice vršimo preko samo 3 žice (uz napajanje).

Nakon što učitamo biblioteku na matrici preko sljedećeg primjera možemo prikazati sliku smajlića.

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>

int pinCS = 10; 
//Din connects to pin 11
//CLK connects to pin 13

int numberOfHorizontalDisplays = 1;
int numberOfVerticalDisplays = 1;

Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);

const unsigned char PROGMEM smiley[] = {
 B00000000,
 B01000010,
 B00000000,
 B00011000,
 B10000001,
 B01000010,
 B00111100,
 B00000000
};

void setup() {
 matrix.setIntensity(10);
}

void loop() {
 matrix.drawBitmap(0, 0, smiley, 8, 8, HIGH);
 matrix.write();
}

Kad želimo više matrica povezati u lanac koristimo sljedeću shemu spajanja.

Kod za prikaz teksta na više matrica.

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>

int pinCS = 10;
//Din connects to pin 11
//CLK connects to pin 13

int numberOfHorizontalDisplays = 4;
int numberOfVerticalDisplays = 1;

Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);

String tape = "Hello World!";
int wait = 50;
int spacer = 1;
int width = 5 + spacer;

void setup() {
 matrix.setIntensity(7);
 matrix.setRotation(1, 2);
 matrix.setRotation(3, 2);
}

void loop() {

 for (int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) {

  matrix.fillScreen(LOW);

  int letter = i / width;
  int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
  int y = (matrix.height() - 8) / 2;

  while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
   if ( letter < tape.length() ) {
    matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
   }

   letter--;
   x -= width;
  }

  matrix.write();

  delay(wait);
 }
}