LED dioda


ovo je jedna od najčešće korištenih komponenti u našim projektima a zadatak joj je da emitira svjetlost u nekoj od zadanih boja

Led dioda, lampica, žaruljica i ostali nazivi koje koristimo za ovu komponentu ima zadatak da u nekom trenutku kada to nama odgovara zasvijetli.
Intenzitet svjetla ovisi o naponu i struji koji dovedemo na izvode LED diode.
Većini LED dioda da bi svjetlila dovoljna je struja od 1mA do 20mA, svaka veća struja može ju oštetiti. Zbog toga se uvijek diodi u seriju spaja otpornik koji će ograničiti struju na željenu vrijednost. Vrijednost otpora za zaštitu LED diode u našim projektima iznositi će najčešće 330Ω.