LCD display


OMOGUĆUJE NAM PRIKAZ PODATAKA IZ NAŠEG MIKROKONTROLERA

Prilikom izrade različitih projekata, vrlo često, imamo potrebu da znamo neki podatak dobiven preko senzora, stanje u kojem se nalazi neka vrajabla, vrijeme koliko nam traje neki proces sve to jednim imenom treba nam neki izlazni uređaj koji će te informacije moći prikazati.
Za potrebe finog ugađanja rada naših programa trebamo imati debuging uređaj koji će nam pomoći poboljšati naš projekt ili otkloniti eventualnu pogrešku.

Za pravilno funkcioniranje LCD displaya potrebna nam je biblioteka LiquidCrystal ali je ona već dodana je u Arduino repozitorij , što će uvelike olakšati njezino korištenje.

spajanje lcd displaya na arduino

Za početak moramo reći da postoje dva načina spajanja LCD displaja na arduino, prvo ćemo objasniti paralelni spoj u kojem koristimo veći broj žica (ukupno 12 komada).

Veze:

 • spojite masu (-) na prvi, zadnji i RW pin zaslona
 • napajanje (5V) spojeno je na 2. i 15. izlaz LCD-a
 • spojite srednji pin 10k potenciometra na pin 3. LCD zaslona
 • pinovi za prikaz LCD displaya 4, 6, 11, 12, 13, 14 na pinove Arduina 12,11,5, 4, 3, 2
kako pokrenuti display?

Puštanje u pogon našeg LCD-a zahvaljujući biblioteci uključenoj u Arduino vrlo je jednostavno. Program započinjemo dodavanjem LiquidCrystal biblioteke . (linija 1)
Zatim definiramo pinove Arduina na koje spajamo pinove zaslona (RS, E, D4, D5, D6, D7). (redak 3)
U funkciji podešavanja definiramo s kojim zaslonom ćemo raditi. U našem slučaju, to je ekran sa 16 stupaca i 2 retka. (redak 6)
Dovršili smo pripremu za rad s zaslonom a sad ispišimo nešto.

     Kako bi prikazali tekst na željenom mjestu u zadanom redu i stupacu koristimo naredbu lcd.setCursor. Prvi argument je za stupce, a drugi za retke.
Za prikaz teksta zadužena je naredba lcd.print, tekst stavljamo u zagradu i navodne znakove a za ispis sadržaja neke varijable u zagradu stavljamo samo naziv varijable.

#include "LiquidCrystal.h" //poziv biblioteke
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Definicija pinova

void setup() {
 lcd.begin(16, 2); //Određivanje vrste ekrana
 lcd.setCursor(3, 0);//položaj za ispis: 3. znak u 1. retku
 lcd.print("Brojim"); //ispis teksta
}

void loop() {
 lcd.setCursor(5, 1); //položaj za ispis: 5. znak u 2. retku
 lcd.print(millis()/1000); //ispisuje vrijeme u sekundama
 delay(1000); // pauza od 1 sekunde
}
lcd spojen preko i2c sučelja

Kako bi si olakšali spajanje LCD display u našim projektima često koristimo I2C sučelje koje koristi samo 4 žice (VCC,GND,SDA,SCL).

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

void setup()
{
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Pokretanje");
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print("sustava");
}
void loop(void)
{ 
}

Kako bi uspješno koristili LCD display koji je spojen preko I2C sučelja morate koristiti sljedeću biblioteku.