Flame senzor


Kada želimo detektirati prisustvo vatre u nekom sustavu koristimo flame senzor.

Flame senzor je senzor koji se koristi za otkrivanje prisutnosti vatre. Kako biste koristili flame senzor s Arduinom, slijedite sljedeće korake:

 1. Pripremite potrebne materijale: Za korištenje flame senzora s Arduinom, trebat će vam sljedeći materijali:
  • Arduino
  • Flame senzor
  • Sklopovske žice
 2. Spojite flame senzor s Arduinom: Spajanje flame senzora s Arduinom uključuje sljedeće korake:
  • Povežite VCC pin flame senzora s 5V pinom Arduina.
  • Povežite GND pin flame senzora s GND pinom Arduina.
  • Povežite AO pin flame senzora s analognim pinom na Arduinu (npr. A0).
 3. Instalirajte biblioteku za flame senzor: Za korištenje flame senzora s Arduinom, potrebno je instalirati biblioteku koja se koristi za očitavanje vrijednosti senzora. U Arduino IDE-u odaberite Sketch > Include Library > Manage Libraries i pretražite biblioteku “Flame Sensor”. Nakon što ste pronašli željenu biblioteku, kliknite na gumb “Install” da biste je instalirali.
 4. Učitajte primjer koda za flame senzor: U Arduino IDE-u otvorite primjer koda za flame senzor tako da odaberete File > Examples > Flame Sensor. Nakon toga, otvorit će se novi prozor s kodom koji možete preuzeti na vaš Arduino.
 5. Podešavanje vrijednosti senzora: U kodu se obično koristi funkcija analogRead() za očitavanje vrijednosti senzora i provjere je li otkrivena vatra. Možda ćete morati podesiti prag vrijednosti senzora koji određuje kada se smatra da je vatra otkrivena. Primjer koda koji koristi flame senzor izgleda ovako:
int flamePin = A0; // Definiranje pina za flame senzor
int threshold = 500; // Prag vrijednosti senzora

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Postavljanje serijske komunikacije
}

void loop() {
 int flameValue = analogRead(flamePin); // Očitavanje vrijednosti senzora
 if (flameValue > threshold) {
  Serial.println("Fire detected!"); // Ispis poruke ako je otkrivena vatra
 }
 delay(500); // Pauziranje petlje
}